Bedrijveninfogids
Bedrijveninfogids
 
U bent hier: Informatie >> Rechtsvormen en aansprakelijkheid
Rechtsvormen en aansprakelijkheid

Inhoud

Ieder bedrijf moet zich verplicht inschrijven bij de Kamer van Koophandel (het wordt dan opgenomen in het handelsregister). Bij de inschrijving dien je een unieke bedrijfsnaam te hebben en een rechtsvorm te kiezen, dit is de juridische vorm van het bedrijf. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm is zeer belangrijk aangezien de verschillen tussen rechtsvormen groot zijn, vooral wat betreft belastingen en aansprakelijkheid van de eigenaar. Die keuze dient dus weloverwogen gemaakt te worden. Zo ben je bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid met je privé-vermogen aansprakelijk voor de schulden van jouw bedrijf. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is dit meestal niet het geval.

Voorbeelden van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid:

 • Eenmanszaak;
 • Vennootschap onder firma (vof);
 • Commanditaire vennootschap (cv);
 • Maatschap.


Voorbeelden van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid:

 • Besloten vennootschap (bv);
 • Naamloze vennootschap (nv);
 • Vereniging;
 • Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij;
 • Stichting.

De populairste rechtsvormen nader uitgelegd

Eenmanszaak

 • Veertig procent van alle bedrijven is een eenmanszaak. De eenmanszaak heeft geen 'rechtspersoonlijkheid'. Het is de meest eenvoudige manier om een eigen bedrijf te starten. Een eenmanszaak houdt niet in dat het bedrijf altijd uit een persoon bestaat; de eigenaar van een eenmanszaak mag zoveel medewerkers in dienst nemen als hij/zij wil. De enige handeling die je dient te verrichten bij het starten van een eenmanszaak is dat je je alleen maar hoeft in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (uiteraard is het verstandig om vooraf eerst een gedegen ondernemingsplan te maken en de tien tips te volgen). Het nadeel van een eenmanszaak is dat jij als eigenaar persoonlijk aansprakelijk bent. De winst van de eenmanszaak is het persoonlijk inkomen van de ondernemer. Over die winst moet inkomstenbelasting betaald worden. Verliezen uit de eenmanszaak komen ten laste van de eigenaar. Gaat het bedrijf failliet dan gaat de eigenaar ook persoonlijk failliet.
Besloten Vennootschap (bv)

 • Een andere populaire rechtsvorm is de de bv zeker nu op 1 oktober 2012 de wet voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht in werking getreden. Het is tegenwoordig een stuk eenvoudiger om een bv op te richten. Formeel gezegd is een besloten vennootschap een samenwerkingsverband van aandeelhouders. Bij de oprichting worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld (of goederen) inbrengen. De aandelen staan op naam. Namen en adressen van alle aandeelhouders worden bijgehouden in een aandeelhoudersregister. Bij de oprichting van een bv hoeft geen verplicht minimumkapitaal meer gestort te worden. Daar waar vroeger een verplicht startkapitaal van 18.000 euro verplicht was kan een bv k nu worden opgericht met een kapitaal van 1 eurocent.Bij een bv zijn aandeelhouders in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen in de vennootschap. En omdat de bv rechtspersoonlijkheid heeft, zijn directieleden en commissarissen in principe niet aansprakelijk voor schulden van de vennootschap, met uitzondering van gevallen van ?onbehoorlijk bestuur?. Iedere bv is verplicht om een jaarrekening op te maken en te publiceren. De wettelijke eisen die aan de publicatie gesteld worden variëren al naar gelang de omvang van de vennootschap. Het is van belang om de jaarrekening op tijd te publiceren anders loopt de bestuurder/bestuurders een verzwaard risico persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden bij een faillissement van de onderneming.


Vennootschap onder Firma

 • Een vennootschap onder firma (vof) is een eenvoudige manier waarop twee of meer personen samen een onderneming kunnen oprichten. Een vof kan worden opgericht natuurlijke personen, door rechtspersonen en door niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is voldoende, het is echter verstandig om een notariële acte te laten opmaken waarin de afspraken, taken, werkverdeling, winstdeling en bevoegdheden van de firmanten worden vastgelegd. De inbreng van elke firmant kan verschillen: geld, kennis of arbeid. Aangezien de vof geen rechtspersoon is zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor gemaakte schulden.


Maatschap

 • De maatschap bestaat uit een aantal personen (maten) die een bepaalde samenwerking aangaan. Deze maten kunnen arbeid, geld, goederen of goodwill inbrengen. Het is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. Doorgaans zie je dat maatschappen worden opgericht door mensen met een vrij beroep, zoals artsen, tandartsen, accountants en fysiotherapeutenpersonen. Het is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid. Een maat kan enkel verplichtingen voor zichzelf aangaan en niet voor andere maten, behalve als hier van tevoren andere afspraken over zijn gemaakt. Al is het niet verplicht, het is wel verstandig om een maatschapscontract op te stellen. Hierin kunnen afspraken over bevoegdheden, winstverdeling etc. in staan. Iedere maat van een maatschap wordt door de Belastingdienst gezien als ondernemer, alle maten dienen inkomstenbelasting af te dragen over hun inkomsten van het bedrijf. Daarnaast dient de maatschap zelf 21%, 6% of 0% btw te betalen over de goederen of diensten die zij leveren. Een maat van een maatschap is bij schulden tevens privé aansprakelijk (voor zijn eigen deel). In tegenstelling tot bij een vof ben je niet aansprakelijk voor de schulden van een andere maat, als deze persoon onbevoegd heeft gehandeld. 
Dossier overzicht
Rechtsvormen en aansprakelijkheid video's
Rechtsvormen en aansprakelijkheid linken