Bedrijveninfogids
Bedrijveninfogids
Zoek en vind bedrijven bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Geen bedrijven gevonden
Autoverzekering informatie

Er rijden in Nederland circa 8 miljoen auto's rond. Van die acht miljoen auto's raken er per jaar een groot aantal betrokken bij incidenten. Bij dat soort incidenten ontstaat vaak schade. Niet alleen materieel maar ook fysiek. Een autoverzekering is er voor bedoeld om die schade te dekken.

In Nederland is een autoverzekering een wettelijke verplichting. De minimumverplichting bestaat uit een verzekering die alle schade die de door de (bestuurder van) de bepaalde auto in het verkeer aan andere personen of voertuigen veroorzaakt wordt, gedekt is. De verzekering is gekoppeld aan het voertuig en geldt dus ook als er iemand anders dan de eigenaar van de auto in het voertuig rijdt. Deze (minimale, verplichte) verzekering is de zogenaamde WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid). De WA verzekering dekt de kosten waarvoor de bestuurder aansprakelijk te stellen is. Deze wettelijke verplichting zorgt er voor dat alle verkeersdeelnemers de garantie hebben dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze, bij schuld door een ander, schade leiden. Veelal is er wel een maximumbedrag gekoppeld aan de WA-verzekering.

Naast de schade aan een ander (voertuig) is het ook mogelijk om de schade die ontstaat aan het eigen voertuig te verzekeren. Er zijn globaal gesproken twee soorten extra autoverzekeringen:

  • WA + beperkt casco; Een autoverzekering met WA + beperkt casco dekking biedt naast de verplichte WA-dekking ook dekking tegen schade aan de eigen auto uit een aantal in de voorwaarden genoemde gebeurtenissen, denk bijvoorbeeld aan schade door diefstal, brand, hagel en ruitbreuk. Veelal geldt een eigen risico.
  • WA + Volledig casco/ all risk autoverzekering. De All Risk autoverzekering kent een uitgebreidere dekking dan de beperkt casco verzekering. Bij een All Risk autoverzekering is ook de schade aan de eigen auto in de meeste situaties gedekt.

De autoverzekering kan daarnaast worden uitgebreid met een aantal aanvullende verzekeringen. Vaak gaat het om onderstaande drie aanvullende verzekeringen:

  • Ongevallen inzittenden;
  • Schade inzittenden;
  • Rechtsbijstand.

WA dekking

Uitgesloten van dekking is:

  • Schade ontstaan terwijl het motorrijtuig niet voor het bij de verzekeraar opgegeven doel is gebruikt;
  • Schade als de bestuurder niet in het bezit is van het voorgeschreven rijbewijs of als de rijbevoegdheid is ontzegd;
  • Schade ontstaan met opzet of goedvinden van de verzekerde;
  • Schade ontstaan tijdens deelneming aan snelheidswedstrijden / ritten / proeven.
  • Te hoog alcoholpromillage in het bloed;

Als de bestuurder kan aantonen dat de schade is ontstaan zonder schuld en hem geen verwijt treft zal wel tot dekking worden overgegaan.